ภายในโรงงานอุตสาหกรรมคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานภายในโรงงานหรืองานในสถานที่การผลิตสินค้าต่าง ๆ เนื่องจากจะต้องมีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบที่ต้องได้การันตีถึงความปลอดภัย ผ่านการทดสอบตรงตามมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่นำมาใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Safety เพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงานหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยทุกรูปแบบ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดเมื่อใดก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  

สิ่งที่สำคัญสำหรับกระบวนการผลิตหรือสถานที่ที่มีการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีความไวไฟหรือสามารถลุกติดไฟได้ง่ายนั้น จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีอุปกรณ์สักชิ้นในการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเหตุการณ์การลุกติดไฟหรือไฟฟ้าลัดวงจรนั้นถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากสำหรับโรงงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายและเกิดความสูญเสียในมูลค่าค่อนข้างมาก หนึ่งในอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันเหตุการณ์อันตรายร้ายแรงได้นั้นก็คือเคเบิ้ลเทรย์  

เคเบิ้ลเทรย์คืออะไร 

เคเบิ้ลเทรย์คืออุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายไฟภายในโรงงาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการจำกัดพื้นที่ในการเดินสายไฟหรือระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระเบียบเรียบร้อยของสายไฟภายในโรงงาน ไม่ให้ห้อยระโยงระยางหย่อนลงมาจนบดบังทัศนียภาพหรืออาจส่งผลให้เกิดการติดขัดในการนำส่งกระแสไฟฟ้าภายในท่อระบบสายไฟได้  

รวมทั้งอุปกรณ์เคเบิ้ลเทรย์นั้นยังช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟภายนอก จากอายุการใช้งานหรือปัจจัยภายนอกอย่างสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ได้ ซึ่งเคเบิ้ลเทรย์ที่ได้รับความนิยมในการเลือกมาใช้งาน มีด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ 

  1. เคเบิ้ลเทรย์แบบพ่นสีและเคเบิ้ลเทรย์แบบอาบสังกะสี ซึ่งเคเบิ้ลเทรย์ทั้งสองชนิดนั้นมีราคาที่ย่อมเยา หาซื้อได้อย่างง่ายดาย สามารถปกป้องต่อสภาวะแวดล้อมได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง ป้องกันสนิมที่อาจเกิดจากความชิ้นภายในอากาศได้ ตรงบริเวณท้องของรางจะมีลักษณะเป็นลอนและมีรู  
  1. เคเบิ้ลเทรย์แบบเพอฟอร์เรทเทรย์หรือเทรย์เบา มีลักษณะคล้ายวายเวย์ แต่มีรูท้องที่เรียบ ซึ่งเคเบิ้ลเทรย์ทั้งสองชนิดที่จะถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ทำมาจากวัสดุที่เหมาะสมและคงทนมีความแข็งแรงและตัวโครงที่เป็นแผ่นเหล็กก็เป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี ถูกออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐาน มีความแม่นยำและได้รับการยอมรับถึงความปลอดภัยในการใช้งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่อเนกประสงค์สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกของตัวอาคาร มีรูระบายอากาศได้ดีจึงช่วยระบายความร้อนสะสมของกระแสไฟที่ส่งผ่านสายไฟมาได้เป็นอย่างดี