คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสถานประกอบการบางแห่ง ถึงมี คปอ แต่บางแห่งกลับไม่มี หรือมีจำนวนและสัดส่วน คปอ ไม่เท่านั้น วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น รวมไปถึงการอบรม คปอ ด้วยที่หลายคน อาจสงสัยว่าอบรม คปอ ยากไหม และต้องอบรมไปทำไม

อันดับแรกต้องขออธิบายก่อนว่า คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนคำถามที่หลายๆ คนสงสัยว่าทำไมสถานประกอบการต้องมี คปอ ซึ่งตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการที่ต้องมี คปอ ได้แก่

 1. เหมือง ปิโตรเคมี
 2. โรงงาน คลังสินค้า
 3. การก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 4. โลจิสติกส์
 5. สถานีบริการน้ำมัน
 6. โรงแรม
 7. ห้างสรรพสินค้า
 8. โรงพยาบาล
 9. สถานบันเทิง การกีฬา
 10. สถาบันทางการเงิน
 11. Lab กายภาพ
 12. Lab เคมี ชีวภาพ
 13. กิจการสนับสนุน 1-12
 14. กิจการอื่นๆ ตามประกาศ

โดยกิจการดังกล่าว ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องมีการจัดตั้ง คปอ โดยมีสัดส่วนและจำนวน คปอ ดังนี้

 • สถานประกอบการตามประกาศ ที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 50-99 คน ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนกรรมการ 1 คน ผู้แทนลูกจ้าง 1 คน และเลขา (จป วิชาชีพ) 1 คน
 • สถานประกอบการตามประกาศ ที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 100-499 คน ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนกรรมการ 2 คน ผู้แทนลูกจ้าง 3 คน และเลขา (จป วิชาชีพ) 1 คน
 • สถานประกอบการตามประกาศ ที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนกรรมการ 4 คน ผู้แทนลูกจ้าง 5 คน และเลขา (จป วิชาชีพ) 1 คน

จึงเห็นเหตุผลที่ทำให้แต่ละกิจการ มี คปอ ไม่เท่ากันนั่นเอง สำหรับการอบรม คปอ ก็เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย และเพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติ ได้มีความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้ สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม คปอ ก็คือ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม คปอ

ระยะเวลาในการอบรม คปอ คือ 12 ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบหลังจากการฝึกอบรมด้วย ปัจจุบันมีสถาบันหลายๆ สถาบันที่เปิดอบรม คปอ ทั้งอบรมในสถานที่ นอกสถานที่หรือแม้แต่การอบรมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม คปอ แต่สถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ ที่เปิดอบรม คปอ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่านั้น รวมถึงได้รับมาตรฐานระบบ ISO 9001 ด้วย ในส่วนค่าใช้จ่ายการอบรม คปอ แต่ละหน่วยงานหรือแต่ละสถาบัน อาจมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน