ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตหรือการจัดจำหน่ายข้าวสารเพื่อส่งออกและเพื่อนำมาขายสู่ประชาชนทั่วไปนั้น มักจะมีข้าวสารหลากหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งก่อนที่จะเป็นข้าวสารนั้นจะต้องเป็นข้าวเปลือกที่รับมาจากชาวนาโดยตรงเสียก่อน แล้วจึงค่อยนำมาคัดเปลือกของข้าวสารออกด้วยเครื่องคัดข้าวสารให้เหลือร่วงเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ พร้อมนำไปเข้าสู่กระบวนการขัดสีข้าวในขั้นต่อไปนั่นเองค่ะ

การคัดแยกข้าวสาร

ในส่วนของการแยกเปลือกข้าวออกจากข้าวนั้นจะต้องมีการใช้เครื่องคัดข้าวสารในการแยกขนาดและความสมบูรณ์ของข้าว โดยหน้าที่ของเครื่องคัดข้าวสารนั้นจะทำการกะเทาะข้าวด้วยความเร็ว จนเปลือกนั้นหลุดออกไปและแยกส่วนออกมาโดยกลไกของเครื่องนั้น มีความแม่นยำและมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องคัดข้าวสารให้สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้นโดยสามารถคัดแยกพันธุ์ข้าวหรือแยกขนาดของข้าวได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับความละเอียดในการคัดข้าวสารได้ว่าต้องการให้เมล็ดข้าวมีขนาดเท่าใด ซึ่งตัวเครื่องขัดนั้นจะทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์และสามารถบ่งบอกคุณภาพ ภาพรวมในระหว่างการคัดแยกได้ว่ามีข้าวที่สมบูรณ์และข้าวที่ไม่สมบูรณ์อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนเมล็ดข้าวเท่าใด รวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากกว่า 180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ถือว่าเป็นการทำงานของเครื่องที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้จัดจำหน่ายและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวสารเป็นอย่างมาก

ในการเลือกซื้อข้าวสารในสถานที่จำหน่ายข้าวไม่ว่าจะเป็นร้านขายข้าวสารตามตลาดนัดหรือห้างสรรพสินค้านั้น ในการจำหน่ายข้าวจะต้องผ่านการคัดสรรข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อรับประทานเข้าไป จะทำให้เกิดคุณค่าอาหารที่เพียงพอในแต่ละวัน จึงต้องมีการใช้เครื่องคัดข้าวสารในการคัดแยกประเภทและขนาดของข้าวให้มีมาตรฐาน มีไซด์ที่เท่ากัน โดยแบ่งขนาดย่อย ๆ ตามเรทราคา รวมทั้งการใช้เครื่องคัดข้าวสารนั้น จะเป็นการคัดข้าวสารที่มีขนาดไม่มาตรฐานหรือเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกไป ซึ่งเมล็ดข้าวสารพวกนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เม็ดข้าวนั้นไม่สวยงาม ไม่น่ารับประทานส่งผลต่อความประทับใจในการรับประทานข้าวไปในที่สุด ซึ่งในข้าวที่ไม่สมบูรณ์นั้นมักจะสูญเสียองค์ประกอบที่สำคัญในเมล็ดข้าวไปเช่น บริเวณส่วนหัวของเมล็ดข้าวที่เรียกว่าจมูกข้าว ซึ่งเป็นแหล่งที่มีคุณค่าอาหารมากที่สุด มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยวิตามินต่าง ๆ มากมาย ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ซึ่งหากเรารับประทานเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์หรือมีขนาดที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เราได้รับสารอาหารหรือวิตามินต่าง ๆ ไม่ได้เท่าที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันนั่นเองค่ะ