โดยปกติแล้วในการเลือกมองหาคลังสินค้า และ โกดังโรงงานให้เช่า นั้น การเลือกนั้นมีหากหลายปัจจัยอย่างมาก ซึ่งการเลือกจากอุปกรณ์ป้องกันอัคคียภัยเองก็สำคัญไม่แพ้กัน แต่ว่าบางครั้งนั้นเราจะเห็นว่าบางโกดังสินค้า หรือ บางโรงงานอุตสาหกรรมนั้นยังมีการการเกิดอัคคีภัยอยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูวิธีป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมกันดีกว่านะครับว่าเรานั้นจะสามารถป้องกันอัคคียภัยได้อย่างไรบ้าง

ประตูทางออกที่ชัดเจน

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของประตูทางออกที่ชัดเจน เช่นมี ควรมีป้ายทางออกที่ชัดเจน หรือ มีประตูทางออกนั้นมีป้ายเตือนอย่างชัดเจน หรือไม่ ควรเลือกใช้แบบมีไฟ หรือ แบบสะท้อนแสงนะครับ  ไว้นะครับ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ง่ายการเลือกใช้ป้ายสะท้อนแสงเองจะช่วยให้พนักงานนั้นสามารถมองเห็นได้ง่าย

อย่าล็อคทางเข้าออก

การล็อคประตูทางออกนั้นมีแต่จะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ ดังนั้น การล็อคประตูไว้ทุกทางเข้าออกนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายอย่างมากนะครับ ดังนั้นอย่าพยายามนั้นล็อคทางเข้าออกไว้นะครับ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย

สัญญาเตือนทำงานปกติดีหรือไม่

สัญญาณเตือนเองก็สำคัญอย่างมากนะครับ  โดยให้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม พยายามตรวจเช็คบ่อย ๆ เพื่อป้องกันสัญญาณเตือนนั้นไม่ทำงาน เพราะว่าถ้าหากว่ามีสัญญาเตือนที่ไม่ดัง อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ ดังนั้นจะต้องตรวจเช็คสัญญาเตือนไฟไหม้ไว้ด้วยเช่นกัน

ไม่ให้มีสิ่งขีดขวางตู้ป้องกันไฟไหม้ หรือ ตู้ดับเพลิง

อีกข้อที่จะช่วยให้เรานั้นป้องกันไฟไหม้ หรือ อัคคีภัย ได้นั้นคือ ในเรื่องของ การป้องกันนั้นเราจะต้องไม่ให้มีสิ่งกีดขวางตู้ดับเพลิง และ ตู้ดับเพลิงนั้นควรจะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

อบรมการดับเพลิง ให้กับพนักงาน

อีกข้อนั้นคือในเรื่องของ”การอบรมพนักงาน”  ให้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น หรือ พื้นที่คลังสินค้า  เพราะว่าหากว่ามีการควบคุม และ มีการอบรมพนักงานให้ดีในเรื่องของ อัคคีภัย เพื่อป้องกันอัคคีภัย และ บางอุตสาหกรรมนั้นจะมีการซักซ้อมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยได้ด้วยเช่นกัน

เก็บสารเคมีให้มิดชิด

การเก็บสารเคมีนั้นเป็นอีกสิ่งสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  เพราะว่าหากว่ามีการเก็บสารเคมีที่ไม่มิดชิด นั้นอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น อุณหภูมิที่ร้อนมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้เกิดประกายไฟ และ ทำให้ประกายไฟ นั้นเกิดอัคคีภัยได้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการเก็บสารเคมีให้มิดชิดนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน

อย่าปล่อยให้สายไฟ และ มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ใกล้สารเคมี

การปล่อยให้สายไฟนั้นนั้นอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสารเคมี หรือ เกิดประกายไฟ นั้นอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ด้วยเช่นกัน และพื้นที่การสูบบุหรี่นั้น ควรให้ห่างจากการปล่อยสารเคมีมากที่สุด เพราะว่า  หากว่ามีการสูบบุหรี่ใกล้กับสารเคมีนั้นอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ด้วยเช่นกัน

ตรวจสอบระบบไฟ 2 ครั้งต่อสัปดาห์

สุดท้ายนั้นคือในเรื่องของ “การตรวจสอบระบบไฟ” นั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าหากว่าการตรวจสอบระบบไฟนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ โดยแต่ละอุตสาหกรรมนั้นจะมีการตรวจสอบระบบไฟ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อป้องกันระบบไฟมีปัญหา และอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นจะเห็นว่ามีหลากหลายปัจจัยอย่างมากที่เรานั้นจะต้อง คอยตรวจสอบให้ดี และ จะต้องคอยดูในเรื่องอัคคีภัยด้วยเช่นกัน เพราะว่าหากว่าเรานั้นมองข้ามไปนั้นอาจจะทำให้อัคคีภัยนั้นเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัยอย่างมากนะครับ ดังนั้นการป้องกันอัคคีภัยนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญภายในอุตสาหกรรมอย่างมาก เพราะว่าจะช่วยทั้งชีวิตของคนที่ทำงานภายในนั้น และ ป้องกันการเกิดการสูญเสียอื่น ๆ อีกมานะครับ