การหางานในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลาย ๆ องค์กรได้มีการลดจำนวนเงินเดือนของพนักงานหรือแม้แต่การลดจำนวนพนักงานลง เพื่อเพิ่มความอยู่รอดขององค์กรนั้น ทำให้การที่จะรับบุคคลคนหนึ่งเข้ามาทำงานนั้น ๆ จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ถึงกระนั้นสำกรับคนที่ต้องการทำงานและหางาน HR นั้นใช่ว่าจะไม่มีองค์กรไหนรับ เพียงแต่เราต้องมีวิธีการเตรียมตัวและรับมือกับปัญหาต่า งๆ เหล่านี้อย่างถูกวิธีก็เท่านั้นเอง 

เทคนิคในการหางานให้ปัง 

เทคนิคในการหางาน HR ให้ปังนั้นทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่เราต้องมีการศึกษาและเตรียมตัวก่อนการให้สัมภาษณ์นั้นก็เพียงพอแล้ว ซึ่งมีเทคนิคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. การเตรียมความพร้อมก่อนการหางาน 

การเตรียมความพร้อมก่อนการหางานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับบุคคลที่ว่างงาน สิ่งที่จะเริ่มต้นและต้องทำเป็นอันดับแรก ๆ นั้นก็คือการทำเรซูเม่ให้เตะตากรรมการต่าง ๆ ให้ดูน่าสนใจ น่าค้นหา ข้อมูลที่ระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องมีความกระชับได้ใจความและให้ข้อมูลของทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นกับสายงานของ HR เพื่อสร้างความดึงดูดและความน่าสนใจของเราให้แก่กรรมการผู้ที่สัมภาษณ์ 

  1. เตรียมความพร้อมในการฝึกสัมภาษณ์ 

การฝึกสัมภาษณ์งานในหลาย ๆ ที่นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์เพื่อองค์กรที่เราคิดว่าใช่ โดยการสมัครงานทุก ๆ ที่ ทุก ๆ บริษัท ไม่จำเป็นต้องหางาน HR เพียงอย่างเดียว เมื่อถูกเรียกให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ถือว่าเป็นการฝึกทักษะการสัมภาษณ์ของตนเอง อีกทั้งเทคนิคที่ดีอีกข้อหนึ่งก็คือการอัดเสียงหรือคลิปวิดีโอในการให้สัมภาษณ์ของเรา เพื่อนำข้อที่ผิดพลาดจากการสัมภาษณ์งานต่าง ๆ มาปรับและแก้ไข เพื่อให้การสัมภาษณ์กับองค์กรครั้งต่อไปนั้นเกิดความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญ ลดความตื่นเต้นลงได้ 

  1. ภาษาที่สองนั้นสำคัญ 

คงจะเป็นการดีไม่น้อยถ้าเราสามารถสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของเรากับองค์กรที่เราคิดว่าอยากร่วมงานด้วย เนื่องจากการที่องค์กรรับคนที่มีความสามารถในเรื่องของภาษาที่สามนั้นเป็นเรื่องที่ดี สามารถเข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงควรเรียนคำศัพท์และฝึกพูดแนะนำเป็นภาษาอื่น ๆ ก็จะช่วยให้การสัมภาษณ์งานนั้นมีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะต้องนำเสนอทักษะที่จำเป็นต่อการเป็น HR ให้องค์กรนั้น ๆ เห็นและสามารถสร้างความเชื่อใจให้แก่องค์กรนั้น ๆ ได้ว่าเราสามารถทำงานในตำแหน่งงานนี้ได้นั่นเอง